EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR
Iz fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH

Procurar usando este tipo de interrogação:Procurar apenas estes tipos de registos:

Item
Ficheiro
Colecção

Pesquisa avançada (apenas itens)

Itens Adicionados Recentemente

Nauk krstjanski za narod slovinski ; Sto čudesa : aliti zlamen'ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije

Matija Divković (1563. -1631.), Bosanski franjevac je autor brojnih knjiga štampanih u Veneciji. Pridružio se franjevačkom redu u manastiru u…see more

Epitome vetustatum Bosnensis provinciae seu Brevissimum compendium historico-chronologicum ... Congesta, et compilata a p. Philippo ab Occhievja ...

Filip Lastrić je prvi historičar i bibliograf Bosne i Hercegovine. U djelu Epitome vetustatum osim historije i stanja franjevačke bosanske…see more