EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR
Browse Items · Iz fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (20 total)

  • Collection: Razglednice

Na razglednici je prikazana Šeher-Ćehajina ćuprija. Razglednica je izdanje A. Thier.

Na razglednici je prikazana ulica u Trebinju. Razglednica je izdanje Todor T. Perovića.

Na razglednici je prikazan ugostiteljski objekat "Šabanova kahva" koji je radio od devedesetih godina 19. do tridesetih godina 20. stoljeća. Razglednica je izdanje Caklovića.

Na razglednici je prikazano staro Sjemenište. Razglednica je izdanje J. Studnička & Co.

Na razglednici je prikazan stari dio grada sa dućanima. Razglednica je izdanje štamparije Simon Kattan.

Na razglednici je prikazan stari dio Mostara i žena obučena u tradicionalnu žensku islamsku nošnju tog doba. Razglednica je izdanje Pacher & Kisie.

Na razglednici je prikazana Gimnazija i Preparandija. Razglednica je izdanje Simon Kattana.

Na razglednici je prikazan naselje Toplik (Sarajevo). Razglednica je izdanje Bosanske Pošte.

Na razglednici je prikazana ulica uz sarajevsku Tržnicu. Razglednica je izdanje Simon Kattana.

Na razglednici je prikazano naselje Bendbaša (Sarajevo). Raglednica je izdanje J. Studničke.