EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR
Nauk krstjanski za narod slovinski ; Sto čudesa : aliti zlamen'ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije · Iz fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH

Procurar usando este tipo de interrogação:Procurar apenas estes tipos de registos:

Item
Ficheiro
Colecção

Pesquisa avançada (apenas itens)

Nauk krstjanski za narod slovinski ; Sto čudesa : aliti zlamen'ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije

Dublin Core

Título

Nauk krstjanski za narod slovinski ; Sto čudesa : aliti zlamen'ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije

Assunto

Teologija - Bosna i Hercegovina

Descrição

Matija Divković (1563. -1631.), Bosanski franjevac je autor brojnih knjiga štampanih u Veneciji. Pridružio se franjevačkom redu u manastiru u Olovu, gdje je primio osnovno obrazovanje. Nakon dodatnog obrazovanja u Italiji vratio se u Bosnu. 1609, dok je bio na službi u Sarajevu, završio je svoju prvu knjigu pod nazivom "Nauk krstijanski za narod slovinski". Godine 1611. putuje u Veneciju gdje i štampao ovu knjigu.

Criador

DIVKOVIĆ, Matija

Data

1611

Direitos

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Formato

309; 57 : ilustr. ; 10 cm

Idioma

bos

Tipo

Book

Identificador

COBISS.BH-ID 22471174

Spatial Coverage

Place: Sarajevo Latitude: 43.8562586 Longitude: 18.413076300000057

Geolocation

Embed

Copy the code below into your web page