EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR
Iz fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH

Suche mit folgendem Anfragetyp:Nur diese Datensatztypen durchsuchen:

Objekt
Datei
Sammlung

Erweiterte Suche (nur Objekte)

Kürzlich hinzugefügte Objekte

Nauk krstjanski za narod slovinski ; Sto čudesa : aliti zlamen'ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije

Matija Divković (1563. -1631.), Bosanski franjevac je autor brojnih knjiga štampanih u Veneciji. Pridružio se franjevačkom redu u manastiru u…see more

Epitome vetustatum Bosnensis provinciae seu Brevissimum compendium historico-chronologicum ... Congesta, et compilata a p. Philippo ab Occhievja ...

Filip Lastrić je prvi historičar i bibliograf Bosne i Hercegovine. U djelu Epitome vetustatum osim historije i stanja franjevačke bosanske…see more